Om Oss

Hälleskalla Entreprenad AB bildades 1990 efter att ha drivits som enskild firma sedan 1942

Huvudsakliga sysselättningen är entreprenadmaskinsarbete med specialisering på förläggning av ledningar för el, tele och fiberoptik, samt fjärrvärme. Plöjning av kabel och slang med vibrerande kabelplog. Schaktningsfri rördrivning med Grundomat. Andra vanliga jobb vi utför är ledningar för vatten, avlopp, jordvärme, grundläggningsarbete för hus, rivning av hus, väg- och dikningsarbete. För närvarande förfogar vi över 8 maskiner och 5 är anstälda.